ART Woninginrichting is uw betrouwbare partner in vloeren.

010 420 63 63

Winkelwagen / offerte

010 420 63 63

PVC vloer leggen -Egaliseren en PVC leggen - informatie en prijzen

Tips om pvc vloer te leggen:

De controle: De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365. Eveneens dient de ondervloer druk en trekvast te zijn. Voldoet de ondervloer niet aan deze eisen neem dan contact op met een deskundige instantie.

Ondegrond: Is er sprake van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer dan kunt u met een ‘gerust hart’ aan het werk. Controleert u vooraf met een hard en scherp voorwerp de hardheid van de toplaag van de vloer. U krast over een oppervlak van ca. 100 cm² op een afstand van ca. 1 cm. horizontale en verticale lijnen. Als de toplaag binnen de getekende ruitjes van ca. 1 cm² niet kapot gaat, mag u er van uitgaan dat er van voldoende hardheid sprake is. Onder een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) moet een PE folie worden gelegd van minimaal 150 Mu dik. Bedrijfsvloeren zijn pas verlijminggeschikt, na een speciale voorbehandeling (b.v. voorstrijken en egaliseren). Laat u zich m.b.t. dit onderdeel adviseren door uw leverancier van lijm en egalisatiemiddelen.

Het vochtgehalte in de vloer: Alle vloeren uitgezonderd gietasfalt, kennen een maximaal toelaatbaar gewichtspercentage vocht. Alle ondervloeren hebben na het storten een droogtijd nodig, voordat u er probleemloos vloerbedekking op kunt verwerken. De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de constructie, de weersgesteldheid, de verwarmingsmogelijkheden, de ontluchting etc. Indien het vochtpercentage van de ondervloer het toegestane percentage te boven gaat, dan is de ondervloer ongeschikt om daarop een dampdichte vloerbedekking te plaatsen. Overtuigt u zich in alle gevallen met welke situatie u te maken heeft. b.v. is er sprake van een dampdichte folie tussen de constructie- en de afwerkvloer? Het is belangrijk dat het vochtpercentage binnen aanvaardbare normen zit. Nog veel belangrijker is, het zich ervan te overtuigen, dat het vochtpercentage van de vloer altijd binnen de norm blijft. Vloerverwarming constructies moeten zo zijn gemaakt dat ook hier wordt uitgesloten, dat er vochttransport vanonder uit de vloer of aangrenzende ruimtes zich naar boven kunnen begeven. Altijd voor de verwerking het vochtgehalte in de vloer meten en de percentages in overeenstemming brengen met de soort ondervloer. In geval van twijfel altijd een deskundige raadplegen. Een betrouwbaar hulpmiddel bij het vaststellen van een vochtpercentage is het CM-Gerät. De meetwaarden moeten schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.

N.B. Op vloeren met vloerverwarming mag u, om beschadiging aan de verwarmingsinstallatie te voorkomen, geen vochtmeetmethodes loslaten, waarbij het noodzakelijk is om gaten te hakken (b.v. met het CM-Gerät). Als er sprake is van vloerverwarming, zullen er in het algemeen opstartvoorschriften of een zgn. “opwarmingsprotocol” aanwezig zijn. Als men zich hieraan houdt is vochtmeten overbodig.

De voorbehandeling van de afwerkvloer: In principe moeten alle typen afwerkvloer VOORGESTREKEN EN GEËGALISEERD worden omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer, indien u egaliseren nalaat, zich zal gaan aftekenen. Raadpleeg desgewenst uw leverancier van lijm- en egalisatiemiddelen. Voorstrijk- en egalisatiemiddelen moeten conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant worden opgebracht. Ze moeten dusdanig worden opgebracht dat ze zich hechten en duurzaam met de ondergrond verbinden, niet scheuren en voldoende drukvast zijn. De minimale egalisatiedikte voor rollende belasting is 2 mm. Dichte, niet zuigende ondergronden moeten bij gebruik van dispersielijmen voldoende dik worden geëgaliseerd, tenminste 2 mm. Na het uitvlakken de vloeiranden langs de wanden en overgangen wegsnijden. Dat geldt ook voor nog uitstekend isolatiemateriaal en afschermfolie.

Installatievoorwaarden: Omgevingstemperatuur minimaal 18°C. - Ondervloertemperatuur minimaal 15°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%. - Niet alleen de omgeving dient een minimum temperatuur te hebben van 18°C, maar ook de vloerbedekking zelf, alsmede de voorstrijk- en lijmproducten. - Bij de meting van het vochtpercentage, vaststellen of de vloer uniform van dikte is – grotere laagdikten hebben een langere droogtijd. - Draag zorg voor optimale droogomstandigheden. - Breng voorstrijkmiddelen aan met een roller, niet met de trekker.

Plaatsen van PVC vloer: Voor het leggen van de pvc vloeren kunt u de volgende stappen volgen.

  • De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding, A-2
  • De vloerbedekking direct in de natte lijm plaatsen, opentijd 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de natte lijm kan verschuiven. Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen
  • Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken vrij houden van de plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.
  • Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80% van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.
  • De kanten van de PVC vloeren worden afhankelijk van soort en type gefreesd. U kunt de naden niet lassen.
  • Nooit oplosmiddelen gebruiken voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

Bekijk ook onze PVC vloer aanbiedingen inclusief egaliseren en leggen

pvc vloer leggen - ART Woninginrichting

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ART Woninginrichting de foto`s of teksten te kopiëren, verspreiden of te publiceren.

pvc vloer leggen Amsterdam, pvc vloer leggen Amstelveen, pvc vloer leggen Amersfoort, pvc vloer leggen Almere, pvc vloer leggen Alkmaar, pvc vloer leggen Apeldoorn, pvc vloer leggen Arnhem, pvc vloer leggen Barendrecht, pvc vloer leggen Barneveld, pvc vloer leggen Berkel en Rodenrijs, pvc vloer leggen Bleiswijk, pvc vloer leggen Bergschenhoek, pvc vloer leggen Breda, pvc vloer leggen Beverwijk, pvc vloer leggen Bergen op Zoom, pvc vloer leggen Bodegraven, pvc vloer leggen Bussum, pvc vloer leggen Capelle aan den Ijssel, pvc vloer leggen Culemborg, pvc vloer leggen Den Helder, pvc vloer leggen Diemen, pvc vloer leggen Dordrecht, pvc vloer leggen Den Haag, pvc vloer leggen Delft, pvc vloer leggen Delfgauw, pvc vloer leggen Ede, pvc vloer leggen Enschede, pvc vloer leggen Eindhoven, pvc vloer leggen Gouda, pvc vloer leggen Goes, pvc vloer leggen Gorinchem, pvc vloer leggen Haarlem, pvc vloer leggen Hilversum, pvc vloer leggen Huizen, pvc vloer leggen Hengelo, pvc vloer leggen Hoofddorp, pvc vloer leggen Helmond, pvc vloer leggen Lelystad, pvc vloer leggen Leiden, pvc vloer leggen Middelburg, pvc vloer leggen Maastricht, pvc vloer leggen Maassluis, pvc vloer leggen Naarden, pvc vloer leggen Nijmegen, pvc vloer leggen Nieuwegein, pvc vloer leggen Oosterhout, pvc vloer leggen Oos, pvc vloer leggen Pijnacker, pvc vloer leggen Rotterdam, pvc vloer leggen Roosendaal, pvc vloer leggen Rozenburg, pvc vloer leggen Schiedam, pvc vloer leggen Spijkenisse, pvc vloer leggen Tilburg, pvc vloer leggen Utrecht, pvc vloer leggen Vlaardingen, pvc vloer leggen Vleuten, pvc vloer leggen Veenendaal, pvc vloer leggen Venlo, pvc vloer leggen Voorburg, pvc vloer leggen Vlissingen, pvc vloer leggen Wageningen, pvc vloer leggen Wassenaar, pvc vloer leggen Wateringen, pvc vloer leggen Naaldwijk, pvc vloer leggen Wijchen, pvc vloe Zeist, pvc vloer leggen Zwijndrecht, pvc vloer leggen Zoetermeer, pvc vloer leggen Zaanstad, pvc vloer leggen Zierikzee, pvc vloer leggen Zwolle, pvc vloer leggen Woerden, pvc vloer leggen door heel Nederland en Belgie

Enkele PVC vloeren gelegd door ART Woninginrichting:

pvc vloer leggen pvc vloer leggen pvc vloer leggen pvc vloer leggenpvc vloer leggen vloer egaliseren - ART Woninginrichting pvc vloer leggen - ART Woninginrichting